Język angielski dla młodzieży

KURS JĘZYKOWY DLA MŁODZIEŻY  Direct Method for TEENS

foto4

Wiedząc jak istotna jest umiejętność komunikowania się najważniejszym elementem zajęć jest MÓWIENIE.

Na lekcjach poruszane są tematy i zagadnienia interesujące dla nastolatków – muzyka, internet, sport, wakacje, szkoła i wiele innych. Słownictwo zostało dobrane pod kątem aktualności oraz dostosowane do poruszanych w pytaniach tematów i rodzaju aktywności na zajęciach językowych tak, aby maksymalnie utrzymać uwagę i motywację słuchaczy,

Jednakże, wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym gimnazjalistom w szkole, dodatkowo kładziemy nacisk na rozwijanie pozostałych sprawności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu. W tym celu na zajęciach korzystamy z podręczników przygotowanych przez renomowane wydawnictwa językowe (Longman, Oxford, Macmillan). Uczniowie otrzymują również bezpłatne materiały dodatkowe.

 

INTENSYWNE KURSY GIMNAZJALNE

Uczniom III klas gimnazjum oferujemy bardzo efektywne kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Program kursu jest zgodny z wymogami egzaminacyjnymi. Zajęcia prowadzone są w systemie 1 raz w tygodniu po 2 lekcje. Dodatkowo organizujemy bezpłatny próbny egzamin gimnazjalny. Kurs trwa od października do kwietnia. Małe grupy gwarantują indywidualne podejście do każdego słuchacza. Zajęcia prowadzą odpowiednio przygotowani i przeszkoleni nauczyciele.

CELE KURSU:

  • ułatwienie uczniom klas III gimnazjum w gruntownym przygotowaniu się do egzaminu,
  • pomoc w usystematyzowaniu i poszerzeniu posiadanej wiedzy w zakresie języka obcego,
  • uzupełnienie braków,
  • poznanie struktury egzaminu
  • wyćwiczenie techniki jego zdawania, tak aby ustrzec się przed niepotrzebnym stresem.

W trakcie kursu słuchacze wykonują przykładowe zadania egzaminacyjne, a pod koniec przystępują do próbnego egzaminu gimnazjalnego, który oceniany jest według standardów egzaminacyjnych. Każda praca jest szczegółowo omawiana indywidualnie z młodzieżą. W trakcie kursu słuchacze korzystają z bezpłatnych konsultacji. Dodatkowo, słuchacze otrzymują pakiet przykładowych zadań egzaminacyjnych.

 

INTENSYWNE KURSY MATURALNE 

Intensywny kurs dla maturzystów obejmuje materiał dostosowany do wymagań egzaminacyjnych zarówno w formacie podstawowym jak i rozszerzonym.

Celem kursu jest przygotowanie młodzieży do egzaminu pisemnego i ustnego poprzez pogłębienie znajomości czterech podstawowych sprawności językowych tj. mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie. Ponadto, podczas zajęć uczniowie poszerzają oraz powtarzają słownictwo i struktury gramatyczne, niezbędne do uzyskania wysokiego wyniku na maturze.

Podczas kursu organizowane są egzaminy próbne, mające na celu zapoznanie ze strukturą, formatem egzaminu oraz technikami niezbędnymi do osiągnięcia jak najlepszego wyniku

GRATIS– uczniowie otrzymują liczne materiały dodatkowe do pracy w domu.

 

EGZAMIN  FCE 

 

Comments are closed.